Kachľové pece:
  • Tzv. akumulačná pec. Najstarši ale aj najúčinnejší typ pece. Základom je murované uzatvorené ohnisko (väčšinou zo šamotových tehál) s nakladacími dvierkami a dvierkami na vyberanie popola. Vnútro pece tvoria vodorovné a zvislé ťahy stavané takisto zo šamotových tehál, lepené s kachliarskou hlinou a ďaľšími potrebnými materiálmi.
  • Teplo sa odovzdáva sálavým spôsobom. Tento typ pece sa projektuje podľa veľkosti miestnosti. Používa sa hlavne tam, kde chceme dlhší čas vykurovať miestnosť. Aj po vyhorení paliva ostávajú keramické kachlice dlhý čas ešte teplé. Tieto pece sa realizujú z keramických kachlíc od rôznych výrobcov.
  • účinnosť kachľových pecí je až 90%
Kachľová pec č.1 Kachľová pec č.2 Kachľová pec č.3 Kachľová pec č.4 Kachľová pec č.5 Kachľová pec č.6 Kachľová pec č.7 Kachľová pec č.8 Kachľová pec č.9 Kachľová pec č.10