Naša firma pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov. V súčasnosti firmu riadi Ing. Igor Tlumač. Za toto obdobie sme postavili cca 500 stavieb. Firma realizovala stavby a prestavby kachlí, kachľových pecí a ďalších stavieb nielen na území bývaleho Československa, dnešného Slovenska ale aj v zahraničí. Dnes firma okrem tejto činnosti zabezpečuje aj poradenstvo, revízie, pozáručný servis, prestavby rôznych druhov pecí a reštaurovanie starých dobových kachlí a pecí.
 
Cenové relácie sa odvíjajú od druhu použitého materiálu na výstavbu krbu, od druhu a veľkosti použitej vložky, od použitej izolácie vo vnútri krbu a od veľkosti krbu. Realizácia výstavby závisí od veľkosti krbu a od druhu použitého materiálu. Pohybuje sa od 1. týždna do 1. mesiaca od podpísania Zmluvy o dielo.