Naša firma pôsobí na slovenskom trhu viac už 20 rokov a jej zakladateľom je Ľudovít Fusko. V súčasnosti firmu spoluriadi Ing. Igor Tlumač. Za toto obdobie sme postavili cca 500 stavieb. Firma realizovala stavby a prestavby kachlí, kachľových pecí a ďalších stavieb nielen na území bývaleho Československa, dnešného Slovenska ale aj v zahraničí.