Prestavby starých pecí

Prestavby starých pecí

Pri prestavbe starých pecí kombinujeme starostlivosť o zachovanie ich autenticity s modernými technológiami, čím vytvárame funkčné a štýlové zariadenia, ktoré zohľadňujú historický charakter.

Pri prestavbe starých pecí kombinujeme starostlivosť o zachovanie ich autenticity s modernými technológiami, čím vytvárame funkčné a štýlové zariadenia, ktoré zohľadňujú historický charakter.

V prípade, že pec nesprávne funguje, zadymuje alebo nedochádza k dostatočnému horeniu, je nevyhnutná rekonštrukcia z dôvodu ochrany Vášho majetku a zabezpečenia bezpečného prevádzkovania. Naše rekonštrukcie pecí sa zameriavajú predovšetkým na tradičný prístup, kde využívame murovanie na báze kvalitného kachliarskeho šamotu. Tým zabezpečujeme dlhú životnosť, vynikajúcu akumuláciu tepla a rýchly tepelný nábeh v porovnaní so škridľovou alebo tehlovou výmurovkou.

Nová šamotová výmurovka navyše poskytuje spoľahlivú ochranu pred únikom spalín do miestnosti. Každú pec dôkladne posudzujeme pred rekonštrukciou a v prípade nemožnosti opravy, či už kvôli stavu kachlíc alebo iným faktorom, navrhujeme potrebné zmeny, napríklad výmenu dvierok či kompletnú rekonštrukciu kovaní, pričom sa venujeme aj náročnejším úpravám, ako je výmena vnútorných častí rúr, platní alebo rámov.

Galéria našich prác