Kozuby

Kozuby

Vytvárame kozuby s využitím precíznych inžinierskych metód a techník, poskytujúc spoľahlivé a technologicky vyspelé riešenia pre váš domov.

Vytvárame kozuby s využitím precíznych inžinierskych metód a techník, poskytujúc spoľahlivé a technologicky vyspelé riešenia pre váš domov.

Kozuby bez vložky

Princípom je murované otvorené ohnisko bez kozubovej vložky. Tento typ kozubov sa viacej staval v minulosti, keď neboli na trhu kvalitné kozubové vložky.
Je to najlacnejší variant kozuba, ale aj s najmenšou účinnosťou (okolo 30%). V súčasnej dobe nie je preferovaný u zákazníkov, hlavne kvôli nízkej vykurovacej schopnosti.

Teplovzdušné kozuby

Základom je kozubová vložka (plechová alebo liatinová), obostavaná rôznymi druhmi materiálov (väčšinou keramické kachlice, rôzne druhy kameňov, šamotové tehly, čistá omietka atď).
V súčasnej dobe najviac žiadaný druh kozubov u zákazníkov. Väčší pomer tepla sa odovzdáva teplovzdušne cez mriežku do priestoru a menší pomer sálaním cez kozubovú vložku. Účinnosť odovzdania tepla u tohto kozuba predstavuje 70 až 80%.
Pri tomto type kozubov je možnosť vykurovať aj vedľajšie miestnosti pomocou teplovzdušných rozvodov. Stavby sa realizujú podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov.

Kombinované kozuby

Je to kombinácia stavby otvoreného kozubu so šporákom, buď s teplovzdušnou vložkou alebo bez vložky. Tento typ sa dá kombinovať aj so suchou saunou, pekárnikom na chlieb, sušiarňou …
Vidíme tu spojenie krásy s účelnosťou a funkčnosťou …

Galéria našich prác